×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sevgili Öğrenciler,

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Bankacılık ve Finans, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerini bünyesinde barındırmaktadır. Eğitim ve öğretim, İktisat ve İşletme Bölümlerinde 1997 yılında, Uluslararası Ticaret Bölümünde 1998 yılında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2001 yılında, Bankacılık ve Finans Bölümünde 2012 yılında ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde 2017 yılında başlamıştır.

Fakültemiz lisans programları öğrencilerimize alanlarında en güncel teorik ve deneysel bilgileri kazandırmak amaçlı tasarlanmış ve bilimsel gelişmelere göre sürekli yenilenmektedir. Eğitim ve öğretim programlarımız öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora programlarını yetkin şekilde takip edebilecek donanımları kazandırmayı ve mezunlarımızın ulusal ve uluslararası iş yaşamında aranan teorik ve deneysel vasıfları edinmelerini hedeflemişlerdir.

Bölümlerimiz alanları arasındaki etkileşimleri ve yaklaşımları, eğitim araştırma faaliyetlerine yansıtmakta ve yürüttükleri fakülte içi ve dışı yan dal ve çift ana dal programları ile öğrencilerimizin disiplinler arası bilgi gelişim ve akışına vakıf şekilde yetişmelerini sağlamaktadır.

Öğrencilerimize uluslararası eğitim ve iş tecrübesi kazandırmak amacı ile Erasmus ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında dünyanın seçkin üniversiteleri ile öğrenci değişim anlaşmaları yapılmış ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarda staj ve proje yapma imkânları sağlanmıştır.

Öğrencilerimizin her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri desteklenmekte ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan alt yapı ve tesisler ihtiyaca yönelik olarak sürekli geliştirilmektedir. Sosyal ve kültürel gelişimde önemli yeri olan öğrenci kulüpleri çok çeşitli alanlarda faal olup üniversitemizce her türlü desteklenmekte ve öğrencilerimizin bu kulüplerde aktif olması teşvik edilmektedir.

Fakültemiz öğretim üyesi kadrosu dünyanın ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden doktorasını almış ve alanında oldukça yetkin eğitimcilerden oluşmaktadır. Bu kadronun amacı; öğrencilerimize alanlarında gerekli olan en güncel teorik ve deneysel yöntemleri öğreterek analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sorunları doğru tespit edebilen ve çözümler üretebilen çok yönlü tahlil yeteneğine sahip, alanlarında bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilgi üretebilen, mezunlar yetiştirmektir.

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yirmi üç yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Fakültemizin mezun ettiği yüzlerce öğrencimizin gerek akademik dünyada gerekse ulusal ve uluslararası kurumlarda göstermiş olduğu başarıların yetiştirmekte ve yetiştireceğimiz öğrencilerimizle devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur.

Saygılarımla

 

Prof.Dr. Mete DOĞANAY
                  Dekan