İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümlerinden oluşmaktadır. İktisat ve İşletme Bölümlerinde eğitim ve öğretim 1997 yılında, Uluslararası Ticaret Bölümünde eğitim ve öğretim 1998 yılında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim ve öğretim 2001 yılında, Bankacılık ve Finans Bölümünde eğitim ve öğretim 2012 yılında, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde eğitim ve öğretim 2017 yılında başlamıştır.

Sorunları doğru tespit edebilecek ve çözümler üretebilecek, evrensel değerleri benimsemiş, insanı ve toplumu davranışları ve tepkileri ile tanıyabilen, küresel değişiklikleri takip ve analiz edebilen, takım çalışması yapabi­lecek ve liderlik edebilecek, insani değerlere saygılı, çevresine duyarlı, iş yaşamında aranan nitelikte yöneti­ci kadroları yetiştirmek amacıyla kurulan fakültemiz akademik eğitim programlarını bu hedefler doğrultusunda oluşturmuştur.

Mezunlarımızın ülkemizin geleceğine yön verecek lider profesyoneller olacağı sorumluluğuyla, onları ulusal değerlerini küresel değerlerle bağdaştıran nitelikli profesyoneller yapmak ve ülkemiz sanayisine,resmi kurumlara ve siyasetine kazandırmak için üniversitemizin yetkin akademik kadrosu öğrencilerine her alanda destek olmaktadır. Üniver­sitemizin sanayi ile yaptığı çok sayıda ortak proje de bizzat öğrencilerimiz tarafından hazırlanmakta ve uygu­lanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz eğitim yaşamları devam ederken ülkemizin sanayisini yakından tanıyarak destek olmakta ve çözümler üretmektedirler.

Bölümlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Bölümlerimizin web sayfalarını inceleyebilirsiniz.

 

Posts not found