Fakültemiz "İktisat", "İşletme", "Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler", "Uluslararası Ticaret" ve "Bankacılık ve Finans" bölümlerinden oluş­maktadır. İktisat ve işletme bölümleri 1997 yılında, Uluslararası Ticaret bölümü 1998 yılında ve Siyaset Bilimi ve Ulusla­rarası ilişkiler bölümü 2001 yılında öğretime başlamıştır.  Bankacılık ve Finans Bölümü ise 2012 yılında öğretime başlamıştır.

Sorunları doğru tespit edebilecek ve çözümler üretebilecek, evrensel değerleri benimsemiş, insanı ve toplumu davranışları ve tepkileri ile tanıyabilen, küresel değişiklikleri takip ve analiz edebilen, takım çalışması yapabi­lecek ve liderlik edebilecek, insani değerlere saygılı, çevresine duyarlı, iş yaşamında aranan nitelikte yöneti­ci kadroları yetiştirmek amacıyla kurulan fakültemiz akademik eğitim programlarını bu hedefler doğrultusunda oluşturmuştur.

Mezunlarımızın ülkemizin geleceğine yön verecek lider profesyoneller olacağı sorumluluğuyla, onları ulusal değerlerini küresel değerlerle bağdaştıran nitelikli profesyoneller yapmak ve ülkemiz sanayisine,resmi kurumlara ve siyasetine kazandırmak için üniversitemizin yetkin akademik kadrosu öğrencilerine her alanda destek olmaktadır. Üniver­sitemizin sanayi ile yaptığı çok sayıda ortak proje de bizzat öğrencilerimiz tarafından hazırlanmakta ve uygu­lanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz eğitim yaşamları devam ederken ülkemizin sanayisini yakından tanıyarak destek olmakta ve çözümler üretmektedirler.