Fakülte Kurulu Üyeleri

 

Ünvan Ad Soyad Görev
Prof. Dr. M.Mete Doğanay Dekan
Prof. Dr. Nadir Öcal İktisat Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ayşegül Taş İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mahir Nakip Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan Bahadır Türk Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof Dr. M.Nihat Solakoğlu   Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Zeynep Armağan Uslu      Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Alaeddin Tileylioğlu Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Burak Günalp Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Mehmet Yazıcı Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Fatma Didem Ekinci Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. R.Arzu Kalemci Doçent Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi Ekin Ayşe Özşuca Erenoğlu Dr.Öğr. Üyesi Temsilcisi