Unvan Ad Soyad Görev Yeri  
Prof. Dr. M.Mete DOĞANAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Nadir ÖCAL İktisat Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nihat SOLAKOĞLU Bankacılık ve Finans  Bölüm Başkanı  
Doç. Dr. Ayşegül TAŞ İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mahir Nakip Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan Bahadır TÜRK Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Alaeddin TİLEYLİOĞLU İşletme Bölümü
Prof. Dr. Mehmet YAZICI Sosyal Bilimler Enstitüsü – Müdür
Prof. Dr. Ergun DOĞAN İktisat Bölümü
Prof. Dr. Tanel DEMİREL Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Aykut KANSU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Burak GÜNALP İktisat Bölümü
Doç. Dr. Dilek TEMİZ DİNÇ Uluslararası Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Elif AKAGÜN ERGİN İşletme Bölümü
Doç. Dr. Ece Ceylan AKDOĞAN  Bankacılık ve Finans Bölümü
Doç. Dr. Rabia Arzu KALEMCİ İşletme Bölümü
Doç. Dr. İrge ŞENER İşletme Bölümü
Doç. Dr. Cemile Akça ATAÇ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Fatma Didem EKİNCİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç.Dr. Elif Öznur ACAR İktisat Bölümü
Doç.Dr. Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Ayşegül ÇORAKÇI İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan AKŞEMSETİNOĞLU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Handan ÖZDEMİR Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Arif Orçun SAKARYA İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Aytaç GÖKMEN Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Ekin Ayşe ÖZŞUCA ERENOĞLU Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Ömer YURTSEVEN Uluslararası Ticaret Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Emre KAYHAN Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Birce ERGÖR İşletme Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Jansanem JULAR ÖZFİDAN İşletme Bölümü
Arş. Gör. Zeynep ERÜNLÜ İktisat Bölümü
Arş. Gör. Şeref Anıl KAHVECİOĞLU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Arş. Gör. Zehra Burçin KANIK Uluslararası Ticaret Bölümü
Arş. Gör. Hande Cansın KAZANÇ İşletme Bölümü
Arş. Gör. Oben Hüseyin SAZANER Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Öğr.Gör.(U) Pembegül ÇETİNER KARATAŞ Bankacılık Finans Bölümü