Unvan Ad Soyad Görev Yeri  
Prof. Dr. M.Mete DOĞANAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı / Böl. Başk.Uhdesinde 
Prof. Dr. Ergun DOĞAN İktisat Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ayşegül TAŞ İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tanel DEMİREL Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mahir Nakip Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Alaeddin TİLEYLİOĞLU İşletme Bölümü
Prof. Dr. Mehmet YAZICI Sosyal Bilimler Enstitüsü – Müdür
Prof. Dr. Ş.Armağan TARIM İşletme Bölümü
Prof. Dr. Aykut KANSU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Dilek TEMİZ DİNÇ Uluslararası Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Elif AKAGÜN ERGİN İşletme Bölümü
Doç. Dr. Ece Ceylan AKDOĞAN  Bankacılık ve Finans Bölümü
Doç. Dr. Rabia Arzu KALEMCİ İşletme Bölümü
Doç. Dr. İrge ŞENER İşletme Bölümü
Doç. Dr. Cemile Akça ATAÇ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Fatma Didem EKİNCİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Hasan Bahadır TÜRK Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Elif Öznur ACAR İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Gökhan AKŞEMSETİNOĞLU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Handan ÖZDEMİR Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Şükran AKPINAR Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Burak PİRGAİP Bankacılık Finans Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Deniz İLALAN Bankacılık Finans Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇORAKÇI İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Osman ARAY İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Arif Orçun SAKARYA İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖKMEN Uluslararası Ticaret Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ekin Ayşe ÖZŞUCA ERENOĞLU Uluslararası Ticaret Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ömer YURTSEVEN Uluslararası Ticaret Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Emre KAYHAN Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Arş. Gör. Zeynep Birce ERGÖR İşletme Bölümü
Arş. Gör. Zeynep ERÜNLÜ İktisat Bölümü
Arş. Gör. Şeref Anıl KAHVECİOĞLU Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü
Arş. Gör. Zehra Burçin KANIK Uluslararası Ticaret Bölümü
Uzman Pembegül ÇETİNER Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü